HTTP/1.0 200 OK Date: Fri, 11 Jul 2008 07:19:04 GMT Expires: Fri, 11 Jul 2008 07:19:04 GMT Cache-Control: private, max-age=0 Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Server: OFE/0.1 Connection: Close Valvoja - Google Book Search
Accessible Version For Screenreader Users
Go to Google Book Search Home
 About this book Read this book

Valvoja

Contents

32
nokkaeläimet, Unkarin, Protuberansit
61
Odysseiassa, hiilihappoa, Kalevalan
127
rautatie, naturalismia, Pietarin
239
Ruijan, höyrylaiva, vuonon
252
Victor Hugo, aateli, Elsass-Lothringi
462
Turun linnan, Runomitaltaan, Lappalaisin
469
Elsass-Lothringin, Neus, Kantelettaressa
558
kodossa, Neus, Tooni
609
Ivanhoe, Porvoossa, Walter Scott

Selected pages

Search in this book

Popular passages

... luultavasti moni katsoja oudostunut, ett'ei onnettoman neidon murhe tule siinä enemmän näkyviin. Mutta Kalevalan kertomuksen mukaan voipi päättää, että impirukka oli jo itkenyt kyyneleensä kuiville, kun runo lausuu: Aamulla ani varahin Katsoi tuonne niemen päähän. Kolme oli neittä niemen päässä, Ne on merta kylpemässä, Aino neiti neljänneksi, Vitsan varpa viienneksi. Toiseksi on kuvanveistäjä osannut olla yhtä hellätuntoinen kuin kansanrunotar kuvatessaan Ainoa. Runoissa... - Page 573

Stockholmisa 1808; Turusa 1822, 1826; Helsingissä 1863. hyväksytty ja noudatettavaksi otettu valtiopäivillä vuonna 1734. Ynnä niiden lisäysten, muutosten ja selitysten kanssa jotka ovat voimassa Suomen suuriruhtinanmaassa. Suomennos. - Page 272

Klimatologiska Iakttagelser i Finland föranstaltade och utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten.— Andra delen. Ar 1856 — 1875. - Page 323

Suomen kansan hyvä perään-ajatus ja hyvä äl>, että somaisiin vertauksiin, jotka luonnon tunnosta otetut ovat, sisälle kietoa ja peittää asiat. Ja nähdään näistä arvoituksista, että Suomen väki ajattelee ja kuvailee niin tarkasti kuin suinkin joku muu kansa maan päällä, etteikä heidän ajunsa ole muita halvempi. Vielä, niin näistä arvoituksista opitaan Suomen kielen runsaus ja soveliaisuus kaikenlaisia asioita ulostoimittaa. Näissä, niinkuin myös runoissa ja Suomalaisissa... - Page 129

Alkuteos englantilainen. Pilvi, E-, Esikoinen. l vihko. Huviksi ja opiksi! Kuinka voi olla räätäli taiteilia, vaatteusten teossa sekä niiden muotojen ja tekotapojen vaalissa, kaikkien kotiin, joissa hyvinvalittuja vaatteuksia tarvitaan miehille ja naisille ! O. Olander'in ym etevimpien räätälien mukaan. Tampere, EHbg ja K., 85. 8:0, 34 s. Tekijä. 1.00. [— —] Pilvetär. Runo yrityksiä. 1. Tampereella, EHbg ja K, 85. 8:0, 36 s. Tekijä. 0.60. - Page 276

Koska minulla ei ole rahaa, tahdon minä ainakin syödä hyvästi". Semmoisissa tiloissa muisteli Takanen köyhää äitiänsä, joka oli synnyttänyt yhden hänen sisaruksistaan ulkona, ollessaan kovassa työssä kaukana köyhästä kodostaan, ja hänen mielestään oli hänellä verrattuna hänen omaisiinsa liiaksikin hyvät päivät, jopa silloinkin kun puute ahdisti... - Page 572

Helsingissä, Hbl., 83-84. 8:0, (à 80 s.) 400 s. GW Edlund. (à 0.75) 3.75. 1—2: 83. — 3—5: 84. Meyer, KF, Paashi Leubelfing, ks. Helppohintainen novellija romani-jakso, 2 sarja, 5. Mietintö koskeva viinalaissa suotavia muutoksia ja parannuksia. valmistanut Jyväskylässä 9 ja 10 p. Kesäkuuta 1884 pidetyn yleisen raittius-kokouksen asettama komitea. Helsingissä, W. ja G., 85. 8:0, 40 s. Raittiuden ystävät. 0.50. Mietintöjä vÜDalainsäädännöstä Suomessa. - Page 276

Takanen myös edistyviksensä taiteessansa. Roman taidekokoelmissa hän tutustui suurten mestarien teoksiin, ja ihmeellistä on, kuinka hänen silmänsä ja käsityksensä olivat tarkat kauneutta älyämään. V:na '76 joulukuulla tutustuin minä Takaseen ja jo ensi päivänä me yhdessä käytiin Capitolion museossa, Pietarin kirkossa ym ja koko ajan sain minä kummastella hänen hienoa tunnettansa ja ymmärrystänsä taideteosten arvostelemisessa. - Page 570

Perheelämä saatti näetten hänen kotoiset muistonsa elävämmäksi, johon Suomessakäyntikin oli vaikuttanut. Hän kirjoitteli entistä useammin sukulaisilleen. Lapset saivat suomalaisia ja suomalaisten sukulaisten nimiä. Hän opetteli vaimolleen suomalaisia lauluja ja herätti hänessäkin suuren rakkauden kaukaisiin sukulaisiin ja kaihon päästä näkemään heitä ja kaukaista Suomea. Tammikuulla '82 pyytää hän suomalaisia sanomalehtiä, sillä ,,ikävä on olla ilman vähintäkään tietoa... - Page 575

... laki juovutusjuomia vastaan, kirj. Kuusi. Helsin-gissä, KS. kp., 85. 12:o, 21 s. (Raittiuden ystävien kirjasia, n:o 8). 0.20. — Nykyajan raittiusliike, kertomus sen kehityksestä ja siinä noudatetuista periaatteista. Helsingissä, KS. kp., 83. 8:0, 100 s. (Kansanvalistus-seuran toim. 41). 1.00. ] Raittiuden riennot. Sananen niiden kehityksestä ja nykyisestä kannasta ulkomailla. Esitelmä, jonka raittiuden ystävien vuosikokouksessa 16 p. Helmikuuta 1885 piti seuran esimies. Helsingissä,... - Page 324